Közlemény választási gyűlésekkel kapcsolatosan

Közlemény választási gyűlésekkel kapcsolatosan

Közlemény választási gyűlésekkel kapcsolatosan

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 145.§ szerint:

„(1) A választási gyűlésre a gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján választási gyűlés nem tartható.

(3) A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.

(4) Választási gyűléssel kapcsolatos jogsértés esetén választási jogorvoslatnak csak az e törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén van helye.”

A fentieknek megfelelően a korábbi években kialakított gyakorlatot követve a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár épületében lehetősége van minden jelöltnek, a nemzetiségi önkormányzati választások esetében a jelölő szervezeteknek, hogy egy alkalommal ingyenesen választási gyűlést tartson. (A gyűlés megszervezése, azon a rend biztosítása a gyűlés szervezőjének feladata.)  Kérjük, a termek foglalása ügyében Tóth Tamás intézményvezetővel vegyék fel a kapcsolatot: tel.: 94/ 558-409; mobil: 30/351-3940; e-mail: muvhaz37@t-online.hu

Vissza az előző oldalra
Top