Pályázati felhívás!

Pályázati felhívás!

Bük az én városom!

Bük az én városom - pályázati felhívás

 
A Szülőföld könyvkiadó, Bük Város Önkormányzata és a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár gyermek rajzpályázatot hirdet „Bük az én városom” címmel.
A pályázat a büki óvodások, általános és középiskolás tanulók számára kerül meghirdetésre úgy, hogy a tényleges intézménybe tartozás és nem a pályázó lakhelye kerül figyelembevételre. Valamennyi pályázónak a következő témában kell a művet benyújtania:
- Bük az én városom
- A pályamunkának a címben jelzett témát kell megjeleníteni. 
Próbáljuk összegyűjteni Bük épített és természeti értékeit. Nem csak a kulturális, történelmi emlékhelyek megjelenítését várjuk, hanem mindazon helyek megjelenítését, melyek már feledésbe merültek, vagy amelyek valamilyen személyes élmény miatt kötődnek a gyermekekhez. Célunk a felnövekvő generáció számára a város értékessé tétele, olyan helyek megörökítése, mely életükben valamiért fontos szerepet kapott, kialakítva a városhoz való kötődést.
- A pályázatra beküldhető pályaművek mérete A4, vagy A3 álló, illetve fekvő formátum. Szeretnénk, ha minél több bátor, a megszokottól eltérő, kísérletező kedvről tanúskodó munkát kapnánk, amelyek ábrázolásmódban, technikában, vagy a városról alkotott szokványos szemléletmódtól eltérő módon jelenítenék meg a város különböző helyeit, épületeit, rendezvényeit, eseményeit.
- Az alkotás lehet rajz, ceruza, tus, festmény, tempera, pasztell. 
- Részben vagy egészben digitális technikával készített pályaművek nem vehetnek részt a pályázaton!
- A munkákat kiállításra kész állapotban, azaz legalább paszpartu kartonra felragasztva kell leadni.
- Egy pályázó legfeljebb két pályaművet nyújthat be. 
- Kérjük, hogy a pályaműveket ne hajtsák össze! 
- A pályázat jeligés, a jeligét és a pályamű címét minden egyes rajz hátoldalán 
jól láthatóan fel kell tüntetni. Egyéb adat feltüntetése tilos! Egyéb esetében a pályamű nem befogadható.
- A beküldendő pályaművek kötelező melléklete a pontosan kitöltött és képhez csatolt ADATLAP, melyet az óvodák, iskolák titkárságán lehet igényelni. A pályázat részeként kiírásra kerül a „Miért szeretem Büköt ?” kérdés is, melyre írásos formában várjuk az intézmények gyermekeinek válaszát. Humoros, érdekes, izgalmas formában fogalmazzák meg, miért fontos nekik, hogy ebben a városban élnek, mik azok az élmények, amik a településen történtek meg velük, és amelyekre szívesen emlékeznek.
 
A pályázat kezdete: 2017. március 01.
Benyújtási határidő: 2017. április 01.
A határidő után érkező pályamű nem fogadható be! 
 
A pályaműveket a kinyomtatott és megfelelően kitöltött adatlappal együtt 
2017. március 15 - től folyamatosan minden gyerek a saját intézményében nevelőjénél, osztályfőnökénél adhatja le. Az intézményből a pályaműveket 2017. április 04 - én átvesszük. A pályázó adatait tartalmazó adatlapot elzárva tároljuk, 
az csak a zsűri döntését rögzítő jegyzőkönyv aláírása után kerül megnyitásra.
A pályázó, ill. törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy az eredeti művek megküldésével az eredeti pályamű tulajdonjogáról lemond, azt a Kiírótól nem követelheti vissza!  A pályázó, ill. törvényes képviselője tudomásul veszi, 
hogy az eredeti pályaművel annak megküldését követően a Szervező teljes körűen maga rendelkezik. Valamennyi beérkezett pályamű a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (Bük, Eötvös utca 11.) kiállításra kerül, 
ahol 2017. április 10 – 2017. május 15 -ig megtekinthetőek. 
A beérkezett pályaművekből a zsűri kiválasztja azon pályaműveket, 
melyek a verseny után árverésre kerülnek, valamint azokat a rajzokat, amelyek könyv formában megjelennek. A zsűri által kiválasztott pályaművekből készült könyvek eladásra kerülnek. Az árverés teljes bevételét és az eladott könyvek egy részéből származó bevételt a Kiíró jótékonysági céllal Bük Város Önkormányzata általa meghatározott gyermekintézmény részére ajánlja fel.
A nyertes pályázók díjátadásának tervezett időpontja: 2017. május 16. 17.00 óra, 
ahol gálaműsor keretében lesz az ünnepélyes eredményhirdetés a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtárban.
 
Közönség-díj:
A valamennyi beérkezett pályaműből nyitott kiállításon a közönség is szavazhat az általa legjobbnak vélt pályaműre. A legtöbb szavazatot kapott pályaművet Közönség-díjjal jutalmazzuk. A szavazatokat 2017. május 15 - ig lehet leadni a helyszínen.
 
Kapcsolat:
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár: 
Haizler Lászlóné 94/558411   
 
Szülőföld könyvkiadó: 
Nagy Georgina  70/ 703-6718
Farkas Csaba    70/ 335-0280
 
Felhasználással és adatvédelemmel kapcsolatos jogok:
Pályázó kijelenti, hogy a pályaművek megküldésével elfogadja a jelen szabályzatban 
foglalt pályázati feltételeket és hozzájárul ahhoz, hogy a megküldött pályaműveket a Kiíró saját megítélése szerinti módon, ​
korlátlan számban, nyomtatott úton felhasználja, így különösen:
- nyilvánosságra hozza
- tetszőleges példányban, tetszőleges alkalommal sokszorosítsa, 
példányokat terjessze.
- kiállítsa, árverésre bocsássa
- Pályázó tudomásul veszi, hogy szerzői jogdíj a pályázaton résztvevő 
rajzzal kapcsolatban nem illeti meg.
- Pályázó visszavonhatatlanul hozzájárul nevének, 
az általa látogatott közoktatási intézménynek 
a pályaművel kapcsolatban történő nyilvánosságra hozatalához.
- Pályázó és törvényes képviselője hozzájárulnak a 
pályázattal kapcsolatosan megadott személyes adataik 
teljes körű kezeléséhez a pályázatban meghatározott célból, 
ellenszolgáltatás nélkül.
 
Vissza az előző oldalra
Top