Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár
Székhely és postacím
9737 Bük, Eötvös u. 11.
Adószám
16866397-2-18
Telefonszám
94/558-409 | 94/558-411
Faxszám
-
Központi elektronikus levélcím
muvhaz37@t-online.hu
Honlap URL -je
https://bukmsk.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
+36-94/558-409
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
Csonka-Giczi Ildikó, Hufnágel Szabolcs
Az ügyfélfogadás rendje
Hétfőtől – péntekig naponta 8:00-20:00

Szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra IDE kattintva, az SZMSZ 6. oldalán található meg.

A szerv vezetői

A szerv vezetőjének elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
94/558-411; ktar.buk@t-online.hu
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Haizler Lászlóné

2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Nem releváns.

3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nem releváns.

4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

Nem releváns.

5. Lapok

Nem releváns.

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név
Büki Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely
9737 Bük, Széchenyi u. 44.
Telefonszám
94/558-040
Központi elektronikus levélcím
buk@t-online.hu
Honlap URL -je
https://buk.hu

7. Költségvetési szervek

Nem releváns.