Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alapító okirat

Az alapító okirat IDE kattintva tölthető le.

Szervezeti és működési szabályzat

A szervezeti és működési szabályzat IDE kattintva tölthető le.

2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
Nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Nem releváns

3. Közszolgáltatások

Az ide tartozó információk az alapító okiratban találhatóak meg.

4. A szerv nyilvántartásai

A könyvtárban a SZIKLA21 Integrált Könyvtári Rendszer szerint:

 • Regisztrált felhasználók adatai:
  • Név
  • Születési név
  • Születési hely
  • Születési idő
  • Anyja neve
  • Neme
  • Állampolgársága
  • Állandó lakcím
  • Levelezési cím
  • Személyi igazolvány száma
  • Telefonszám
  • E-mail cím
  • Munkahely
  • Kezes (Jótálló)
   • Név
   • Születési név
   • Születési hely
   • Születési idő
   • Anyja neve
   • Állandó lakcím
   • Levelezési cím
   • Személyi igazolvány száma
   • Telefonszám

5. Nyilvános kiadványok

Nem releváns

6. Döntéshozatal, ülések

Nem releváns

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Nem releváns

8. Pályázatok

A pályázatok listája IDE kattintva tekinthető meg.

9. Hirdetmények

Bük Város hirdetményeihez/közleményeihez kattintson IDE.

10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos információk az alábbi dokumentumokban találhatók meg:
 • Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár szabályzata a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről (megtekintés)
 • Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár szabályzata a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről (megtekintés)

11. Közzétételi listák

Nem releváns